Danser Våren 2022

 

Inställd Knutsdans Fredag 14/1 H

Avgiften betalas tillbaka.
430 kr endast medlemmar

Caller Jack Borgström  
Inställd Vinterdans Lördag 29/1

Allaktivitetshuset Sturegatan 10 Sundbyberg Entré 100 kr Caller Michael Gerkman  

Februaridans Lördag 26/2
kl 13-16
B35 B M

Allaktivitetshuset Sturegatan 10 Sundbyberg Entré 100 kr Caller Michael ”Sotarn” Lindberg

Vårdans Lördag 2/4
13-16 P A1

Allaktivitetshuset Sturegatan 10 Sundbyberg Entré 100 kr Caller Leif ”Snuffe” Ericsson

Majdans Söndag 8/5 kl 13-16 B M

Allaktivitetshuset Sturegatan 10 Sundbyberg Entré 100 kr Caller Robert Milestad  
Tag med eget kaffe och vattenflaska! Allaktivitetshusets cafeteria är stängd