Kurser

Seniorernas kurser våren 2022 är framflyttade, se meddelande här eller på Facebook

– Kursavgiften är 550:- per termin. Vill du gå flera kurser tillkommer sammanlagt 250:-, allt per termin.

Seniorernas plusgironummer för kursavgifter är 57 80 73- 9.
Glöm inte att ange kursnummer och ditt namn på inbetalningen!
Kursavgiften skall vara erlagd senast 15 februari.
Anmälan görs vid första kurstillfället.På kurserna 5, 6, 8, 9 och 10 kan man även strödansa för 50:-  per gång.

På Allaktivitetshuset och i Drakenbergssalen startar vi vårt kursprogram vecka 3 med början måndagen 17 januari.

Nivå Nr Dag Kursledare Start/Slut Kursvärdar
Basic
Termin 2 Sundbyberg
15.20 -17.00
1 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
18/1-5/4 Ulla Britt Andersson
073836632
Basic Termin 4 /träning/Mainstream Sundbyberg 13.30 –15.15 2 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
18/1- 5/4 Marianne Damm 0708340320
Plus
Termin 1 Sundbyberg
11.10 –12.55
3 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
18/1 – 5/4
Barbro Prada
0735273769.
Plus
Termin 4 Sundbyberg
11.50 -13.35
4 Onsdag Leif Snuffe Eriksson/ Rolf Boettge 19/1-6/4 Eva Innings 070 4916714
Plus Träning Sundbyberg
9.20 – 11.05
5 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
18/1- 5/4 Carina Rappe
0704893352
Plus Variationer Drakenberg 12.00 -13.45 6 Fredag Michael”Sotarn” Lindberg 21/1-8/4 Elisabeth Lindberg
0768445650
Eva Larsson
0760191945
A1 Termin 4 Sundbyberg
10.00-11.45
7 Onsdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
19/1-6/4 Margareta Bristrand
070 836 1116
A1 Träning Sundbyberg

12.50 -14.35

8 Måndag Sven Andre’ason  17/1-4/4 Kent Runnquist
070 883 855
A2 Träning Drakenberg 10.00 -11.45 9 Fredag Michael ”Sotarn” Lindberg 21/1-8/4  Ingegerd Grass
08 5303899
Anita Sugita
070 4737248
A2 Variationer Sundbyberg 11.00 -12.45 10 Måndag Sven Andre’ason   17/1-4/4 Kent Runnquist
070 883 855