Kurser

Seniorernas kurser hösten 2022 börjar 19 september, dvs V38

– Kursavgiften 550:-  Vill du gå flera kurser tillkommer sammanlagt 250:-, allt per termin.

Seniorernas plusgironummer för kursavgifter är 57 80 73- 9.
Glöm inte att ange kursnummer och ditt namn på inbetalningen!
Kursavgiften skall vara erlagd senast 15 oktober.
Anmälan görs vid första kurstillfället.På kurserna 4,5, 6,7 och 8 kan man även strödansa för 70:-  per gång.

På Allaktivitetshuset och i Drakenbergssalen startar vi vårt kursprogram vecka 38 med början måndagen 19 september.

Nivå Nr Dag Kursledare Start/Slut Kursvärdar
Basic
Termin 1 Sundbyberg
15.20 -17.00
1 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
20/9-6/12 Meddelas senare
tel
Mainstream Termin 1 Sundbyberg 13.30–15.15 2 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
20/9-6/12 Meddelas senare tel
Plus
Termin 2 Sundbyberg
11.10 –12.55
3 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/
Rolf Boettge
20/9-6/12
Barbro Prada
0735273769.
Plus
Träning Sundbyberg
9.20 -11.05
4 Tisdag Leif Snuffe Eriksson/ Rolf Boettge 20/9-6/12 Carina Rappe 0704893352
Plus Variationer Drakenberg 13.00 -14.45 5 Fredag Michael”Sotarn” Lindberg 23/9-9/12 Elisabeth Lindberg
0768445650
Eva Larsson
0760191945
A1 Träning Sundbyberg

12.50 -14.35

6 Måndag Sven Andre’ason  19/9-5/12 Kent Runnquist
0708838355
A2 Träning Drakenberg 11.00-12.45 7 Fredag Michael ”Sotarn” Lindberg 23/9-9/12 Ingegerd Grass
0733106477
Anita Sugita
0704737248
A2 Variationer Sundbyberg 11.00-12.45 8 Måndag Sven Andre’ason   19/9-5/12 Kent Runnquist
0708838355