Handhållning

 Det går som en dans

om allting stämmer och om alla gör rätt och samtidigt.

Grundkurs:

En viktig del i samarbetet är handhållningen. Att man får tag i en hand när man väntar sig och att den släpper när man ska vidare.

Det finns ingen skillnad på damer och herrar (trots att det står så i en del böcker).

Alla, både damer och herrar håller alltid
höger hand: handflata upp. och vänster hand: handflata ner.Båda tummarna åt höger
Rolands kommentar.1   Rolands kommentar.2 

Denna handfattning fungerar även då man håller armarna nedåt (så kallad pingvinfattning) alltså
höger hand: handflata framåt och
vänster hand: handflata bakåt
som till exempel då man tar i ring ”circle left/right”. (även runt midsommarstången)

När en sådan handfattning sitter i ryggmärgen kan man ägna sig åt dansen i stället för att krångla med händerna.

En annan viktig detalj är att inte hålla fast. Man ska hålla extremt löst, aldrig klämma till med tummen. Lätt böjda fingrar så man hakar i varandra, men inte klämma till med fingrarna heller.

Ibland nuddar man bara den andres hand för att markera positionen innan man går vidare

Om man märker att någon är på väg att göra fel kan man förstås ta ett fastare tag och leda rätt, men man ska inte vänta sig någon tacksamhet. Det är alltid jobbigt att bli tillrättavisad.

Mycket av den hårda handhållning kommer av osäkerhet. ”Man griper efter halmstrået”.
Om du inte vill avslöja hur osäker du är, så håll löst.

I swing thru håller man handen helt avslappad, men med tummen intill pekfingerroten. Klämmer inte fast den andres hand. Ett lätt tryck för att hålla kontakt, då går det lätt att komma loss. Det är stor risk att skada tummen om man greppar med öppen hand.

I right and left grand och square thru tar man förstås goddag-goddag fattning men, inga ”fasta handslag” bara lätt glida förbi med handen.

Takten kan man stampa med fötterna. Försök att hålla händerna stilla. Alla känner inte samma takt.

överkurs:

En annan trevlig detalj i squaredansen är om man i circle left börjar med att vända sig mot sin corner, sedan på nästa steg mot partnern. Detta kan åstadkommas genom att herrarna korsar höger ben framför vänster därefter vänster ben åt sidan. Nästa steg korsar han höger ben bakom och vänster åt sidan. Damerna gör tvärtom. Börjar med att korsa höger ben bakom, vänster åt sidan och så höger ben framför o.s.v.

När man swingar ska man inte stå mittemot som i pardans, utan gå in vid sidan om partnern, höger mot höger. På så sätt får båda gå framåt. Damen slipper backa.

I swingen lägger damen sin vänstra hand på herrens högra axel. När sedan swingen avslutas är det lämpligt att damen låter vänsterhanden glida ner på utsidan av herrens högerarm och in under i armkrok, på så sätt kan herren fånga upp damen vid en häftig snurr. Så kommer man direkt in i promenadfattning med vänster i vänster.
Om damen vill göra skirtwork med sin högerhand kan herren lägga sin arm bakom damens rygg, eller gå i armkrok.
Swinga inte för mycket så du hindrar andra, rör dig i dansriktningen.
Ligger man efter i callet går det bra att hoppa över swingen så tjänar man lite tid.

Om man vill twirla måste man ta ansvar för att, damen vill och kan snurra, dessutom måste man klara av twirlen utan att bromsa upp och hindra andra dansare. är man inte säker på detta, får man avstå från twirlen.
Damen bör vänta med snurren tills kavaljeren lyfter sin arm och signalerar twirl.

Vi ses i dansen

Göran Berg