Budget

BUDGET år 2021

ADMINISTRATION INTÄKTER KOSTNADER
Medlemsavgifter   48 000  
Tröjor    
Badgar 1000  
Klubbmärken    
Tele & Reseersättningar     300
Kontorsmateriel     4 000
Förbrukningsmateriel     3000
Porto och avgifter   6000
Styrelse- & övriga möten   3000
Hyra administration   6 000
Årsmöte   0
Square Up & Hemsidan 1 000 27000
Avg SAASDC & SACT   19975
Medlemsavg lokalhyra   500
Styrelse- & övriga möten   3000
Hyra administration   6 000
Årsmöte   0
Convention & Seminarium 1000 27000
Avg SAASDC & SACT   19975
Medlemsavg lokalhyra   500
ADMINISTRATION INTÄKTER KOSTNADER
Medlemsavgifter   48 000  
Tröjor    
Badgar 1000  
Klubbmärken    
Tele & Reseersättningar     300
Kontorsmateriel     4 000
Förbrukningsmateriel     3000
Porto och avgifter   6000
Styrelse- & övriga möten   3000
Hyra administration   6 000
Årsmöte   0
Square Up & Hemsidan 1 000 27000
Avg SAASDC & SACT   19975
Medlemsavg lokalhyra   500
Diverse övr kostnader     1000
Bankkostnader     3 000
SUMMA 50 000 65 675
KURSER    
kurser 65000 77000
Danshäften/Instr.böcker  
Lokalhyror för kurser 6400
Gradueringen
SUMMA 65000 83 400
DANSER
Danser 8 000 4000
Stora Skuggan 15 000 7 000
Hyra Stora Skuggan   1 400
Lokalhyra danser
SUMMA 23 000 12 400
EVENEMANG    
Tollaredansen    
Knutsdansen    
Fyrklöverdansen    
Klubbresa till Tällberg    
Uppvisningar    
SUMMA
TOTALT 138 000 161 475
Överskott/Underskott 23 475  
TOTALT 161 475 161 475