Styrelse

 SQUAREDANSKLUBBEN SENIORERNAS STYRELSE 2021

Ordförande:Leila Lindström, Skebokvarnsvägen 265,
124 53 Bandhagen        070 718 46 94          lsal.lindstrom@gmail.com
Sekreterare:Kerstin Söderling, Lyckovägen 6,
167 52 Bromma          070 797 64 07
kerstin.soderling@telia.com
Kassör:Inger Persson, Lumagatan 21,8tr.
120 63 Stockholm        070 536 81 92
inger.persson.ip@gmail.com
Medlemssekreterare:Hélène Ewing Ekdahl Virvelvindsvägen 51,
167 67 Bromma,    072 326 42 05
heleneew@gmail.com
Kursverksamhet:Naemi Hedlund Axvägen 37, 175 51 Järfälla,      073 433 53 95, 08-400 59 680
naemi.hedlund@gmail.com
Leila Lindström Skebokvarnsvägen 265,
124 53 Bandhagen            070 718 46 94
lsal.lindstrom@gmail.com
Eva Nordenskjöld Anders Reimers väg 13,
117 50 Stockholm             072 309 31 59
eva_nordenskjold@hotmail.com

Dansverksamhet:Lucy Källebring   Engelbrektsvägen 26b,              177 51 Järfälla       08-580 168 58,  073 932 71 68
lucykallebring@gmail.com
Eva Granat Skebokvarnsvägen 265,
124 53 Bandhagen          070 771 65 16
evagranat@gmail.com
Klubbmästare:Anders Ekdahl Virvelvindsvägen 51,
167 67 Bromma            070 689 69 66
anders.ekdahl@telia.com

Redaktör för medlemstidningen Square up:Tommy Karlsson    Riksrådsvägen 32, 128 38 Skarpnäck  070 767 04 20
c.tommy.karlsson@gmail.com
I redaktionen:Stig Malmström Tacitusvägen 7,
168 56 Bromma,        08-87 82 23,  070 662 18 60
stig.malmstrom@telia.com
Redaktör och ansvarig utgivare för hemsidan:NaemiHedlund Axvägen 37 175 51 Järfälla, 08-400 59 680, mobil 073-433 53 95
naemi.hedlund@gmail.com

Plusgirokonton Medlemsavgifter, resor mm 27 07 37 – 0                Kursavgifter 57 80 73 – 9        Klubbens org.nr 80 24 05 – 7948             Facebook www.facebook.com/seniorerna