Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

 

Squaredansklubben Seniorerna avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2021.

MEDLEMMAR

Vid årsskiftet 2020/21 var vi 371 medlemmar. Under året 2021 tillkom 7 medlemmar och 48 lämnade klubben.

STYRELSE

Leila Lindström ordförande, Kursverksamhet

Kerstin Söderling sekreterare

Inger Persson kassör

Anders Ekdahl klubbmästare

Hélène Ewing Ekdahl medlemssekreterare

Eva Granat dansverksamhet

Naemi Hedlund vice ordförande och kursverksamhet och från sept. 2021 Webmaster

Eva Nordenskjöld kursverksamhet

Tommy Karlsson redaktör för Square up

Lucy Källebring dansverksamhet

REVISORER REVISORSSUPPLEANG VALBEREDNING

Gunilla Ahlinder Åke Jonsson Carina Rappe

Berit Åberg Lotta Biemark

Eftersom 2021 års årsmöte inte kunde p.g.a. Covid 19-pandemin, hållas enligt stadgarna, dvs senast i mars, kvarstod den tidigare styrelsen och övriga funktionärer fram till årsmötet 17/5,då årsmötet hölls digitalt.

År 2021 kom att präglas av pandemin ”Covid 19”. Under våren 2021 kunde vi inte ha någon fysisk verksamhet. Under sommaren kom vi fösiktigt igång med danser på Stora Skuggan, och sedan började vi åter med kurs- och dansverksamhet från och med oktober.

Styrelsen har haft två digitala och två fysiska styrelsemöten under året, alla protokollförda.

EKONOMi

Föreningens omsättning var under 2021: 167.539:- kronor

Förlusten för året blev 51.704:- kronor.

Föreningens ekonomi är god. I övrigt: se Ekonomisk rapport 2021

Medlemsavgiften var 150:- kronor.

På grund av den förkortade höstterminen sänktes kursavgiften för höstens kurser från 500;- till 300:- och för tillkommande kurser från 200:- till 150:- .

KLUBBINFORMATION

Klubbtidningen Square up har utkommit tre gånger under 2021. Tommy Karlsson har varit redaktör, och Stig Malmström har svarat för tidningens layout.

Medlemsförteckning distribueras numera i ett av tidningsnumren.

Klubbens hemsida är www.seniorerna.org. Göran Berg var webmaster fram till september, då han efterträddes av Naemi Hedlund.

Föreningssidan på Facebook uppdaterades fram till årsmötet i maj genom Gunnel Gahmberg och därefter av Margareta Bristrand.

Squaredansförbundets tidning Square Info skickas direkt till klubbmedlemmarna.

DANSVERKSAMHET

Under våren 2021 hade vi inga danser.

Under sommaren genomförde vi 11 picknickar med dans på Stora Skuggan med begränsat antal squarer på dansbanan.

Höstens första planerade dans ställdes in, men den
30 oktober kunde vi ha årets första dans och därefter ytterligare två danser, alla i Sundbyberg.
Entrépriset var 80:-.Sammanlagt deltog 126 personer på dessa 3 danser, och dansverksamheten gick med en vinst på 7.997:- kronor.

KURSVERKSAMHET

Kursverksamheten kom igång i oktober med 10 kurser, på nivåerna B till A2. Vi hann med 10 kurstillfällen. Antalet deltagare på dessa kurser var 220, varav 51 gick på flera av klubbens kurser.

Kursledare var Rolf Boettge, Leif ”Snuffe Eriksson, Björn Jerneborg och Michael ”Sotarn” Lindberg. Som kurslokaler hade vi Allaktivitetshuset i Sundbyberg och Drakenbergssalen på Lignagatan på Söder.

Kursverksamheten gick med en förlust på 26.856:- kronor.

ÖVRIG VERKSAMHET

Alla extra evenemang blev inställda under året: Knutsdans, Graduering, Veteranträff, Tollaredans, KLubbresa och Fyrklöverdans.

ÅRSMÖTE

Årsmötet kunde inte hållas inom ramen för stadgarna p.g.a. pandemin. Inte heller senare kunde vi ha ett fysiskt årsmöte, utan i stället genomfördes ett digitalt ”per capsulam” årsmöte den 17/5 2021. Kallelse till detta årsmöte gick ut med Square up i april. Där lades även årsmöteshandlingarna och ett förslag till årsmötesprotokoll ut, liksom på hemsidan. Vid årsmötet avtackades vår ordförande sedan 11 år, Gunnel Gahmberg.

REPRESENTATION

Vid Svenska Squaredansförbundets årsstämma den 4 juli, som hölls via Zoom, representerades Seniorerna av Margareta Bristrand, Naemi Hedlund och Leila Linström.