Pumpan

Pumpan Färgargårdstorget 1

T-bana Slussen. Buss 2 stig av vid ändhållplatsen Barnängen

Buss 59 har ändhållplats vid Pumpan. Tag med kaffe